Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Przedszkole Publiczne nr 33
Strona głowna  /  Aktualności  /  DYŻUR WAKACYJNY - ważne informacje !
DYŻUR WAKACYJNY - ważne informacje !
data dodania: 2020-06-01 14:23:12

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci.

Aby zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii proponujemy zorganizować dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych.

 

 

Nabór wniosków na dyżur wakacyjny

3 – 9 czerwca – składanie wniosków drogą mailową

Do 17 czerwca – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji

 

 

W przedszkolach oraz szkołach podstawowych, w których funkcjonuje więcej niż  jeden oddział przedszkolny

 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 28 sierpnia
 • w każdym przedszkolu w okresie od 29 czerwca do 28 sierpnia funkcjonują grupy dyżurne, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN do każdej grupy przyjmowanych jest maksymalnie 12 dzieci
 • do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki, w ten sposób unikniemy migracji dzieci pomiędzy różnymi przedszkolami
 • zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
 • rodzic składa wniosek drogą mailową na adres macierzystej placówki w terminie 3 – 9 czerwca, przy czym kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem rodzica jest  dostarczenie (w formie załącznika do wniosku) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz  przekazanie skanu wymaganych dokumentów do placówki drogą mailową
 • dyrektor placówki potwierdza zwrotnym mailem wpływ dokumentów
 • dyrektor informuje drogą mailową o rozstrzygnięciu kwalifikacji na dyżur wakacyjny
 •  oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem  rodzic dostarcza pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce
 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  z 5 dniowym wyprzedzeniem
 • wnioski będą weryfikowane przez dyrektora placówki bez możliwości odwołania
 • pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można indywidualnie wyrazić zgodę na więcej tygodni
 • dyrektor ma prawo  podjąć decyzję o uruchomieniu oddziału tylko wówczas, gdy liczebność grupy będzie wynosiła nie mniej niż 6 dzieci (poniżej tej liczby oddział nie zostaje otwarty)
 • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 już uczęszczają do poszczególnych placówek
 • zainteresowani rodzice składają wniosek w sprawie opieki wakacyjnej drogą mailową w swoim macierzystym przedszkolu, konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu
 • w przypadku objęcia kwarantanną rodzica dziecka lub osoby wspólnie zamieszkującej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.

 

 

 

W szkołach podstawowych, w których funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny  

 

 • dla szkół podstawowych, w których funkcjonuje tylko jeden oddział dyrektor placówki ustala termin pracy oddziałów przedszkolnych
 • w okresie wakacyjnym od 29 czerwca do 28 sierpnia oddział przedszkolny jest czynny  łącznie nie dłużej niż 4 tygodnie

 

 


 

Wniosek do pobrania znajdziecie Państwo w linku poniżej: 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp33koniczynka/wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkola-wakacje-4.docx

 


 

Zaświadczenie od pracodawcy znajduje się w linku poniżej:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp33koniczynka/zaswiadczenie-od-pracodawcy.docx

 

 


 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3