O przedszkolu

 

Przedszkole Publiczne nr 33 w Szczecinie

ul. Księdza Piotra Ściegiennego 65

70- 352 Szczecin 

 

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Organem sprawującym nadzór pedagogicznym jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Placówką kieruje Dyrektor  Alicja Barbara Listek.

 

Obraz przedszkola "Koniczynka"


Przedszkole Publiczne nr 33  "Koniczynka" w Szczecinie z powodzeniem służy dzieciom i ich rodzicom już od 1 września 1965 roku.
Obiekt wybudowały w czynie społecznym Załogi Przedsiębiorstw Budowlanych ze Szczecina. Placówka została bardzo dobrze wyposażona i przez wiele lat pełniła funkcję przedszkola ćwiczeń dla studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela.

Nasze Przedszkole zajmuje jednopiętrowy, wolno stojący budynek 

w centrum miasta, dostosowany do potrzeb funkcjonowania placówki przedszkolnej. Jego usytuowanie – w pobliżu placu Kościuszki i alei Piastów umożliwia sprawny dojazd z różnych stron miasta.

Czas pracy w godzinach 6.30 – 17.00 odpowiada oczekiwaniom rodziców.

Przedszkole „Koniczynka” dysponuje pięcioma przestronnymi salami zabaw, pokojem do pracy indywidualnej oraz wygodną szatnią.
Posiadamy duży ogród usytuowany tuż za budynkiem, z bezpośrednim wyjściem z szatni. Teren ogrodu jest zadrzewiony, wyposażony w sprzęt rekreacyjny, w pełni zaspokajający potrzeby ruchowe naszych dzieci, umożliwiający organizację atrakcyjnych zajęć i imprez przedszkolnych.

W 2011 r. przyjęliśmy nazwę „Koniczynka”, wybraną spośród bardzo wielu propozycji przygotowanych przez dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Nazwa ta wyróżnia nas w środowisku i pozwala naszej społeczności identyfikować się z placówką. Według tradycyjnej symboliki, każdy kolejny listek Czterolistnej Koniczynki kojarzy się z wiarą, nadzieją, miłością i odrobiną szczęścia. Sympatyczne nazwy grup nawiązują do mieszkańców łąki:

"Biedronki", "Żabki", "Pszczółki", "Mrówki","Motyle".

 W 2015 r. uroczyście obchodziliśmy 50-lecie pracy naszego przedszkola.

Wychowaliśmy ponad 50 roczników absolwentów, którzy osiągnęli w życiu wiele sukcesów, którzy dobrze nas wspominają i odwiedzają przy różnych okazjach oraz przyprowadzają do nas swoje dzieci i wnuki.

W placówce zatrudnionych jest 10 nauczycieli, 1 pracownik administracji oraz 10 pracowników obsługi dbających o bezpieczeństwo, wygodę i wszechstronny rozwój dzieci powierzonych naszej opiece.

Prowadzimy 5 ogólnodostępnych grup, a do każdej z nich uczęszcza po 25 dzieci w zbliżonym wieku, od 3 do 6 lat.

Oferta edukacyjna  starannie przemyślana i konsekwentnie, w atrakcyjny sposób wdrażana jest dostosowana do rozpoznanych  potrzeb i zainteresowań dzieci oraz indywidualnych predyspozycji nauczycieli.

Kadra pedagogiczna posiada solidne wykształcenie i duże doświadczenie w pracy z dziećmi: wszyscy nauczyciele legitymują się wyższym magisterskim wykształceniem pedagogicznym w zakresie edukacji przedszkolnej oraz dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie pedagogiki ogólnej , opiekuńczej, wczesnoszkolnej, socjoterapii, metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego, diagnozy i terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii korekcyjno- kompensacyjnej oraz logopedii i logorytmiki.

Nasi nauczyciele dobrze rozumieją potrzeby rozwojowe dzieci, potrafią skutecznie wspierać ich indywidualny rozwój i doprowadzać je do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości.


Przedszkole dysponuje własną kuchnią, w której przyrządzane są świeże, smaczne i zdrowe posiłki.  Jadłospisy opracowuje dyplomowany dietetyk. Są one znakomicie zbilansowane i bardzo urozmaicone. Dzieci mają stały dostęp do naturalnej wody źródlanej.  Prowadzimy także działania z zakresu edukacji żywieniowej.

We współpracy z rodzicami wdrażamy różne diety: alergiczne, wegetariańskie, zdrowotne.

 

Rozkład posiłków:

  • 8:30 - I śniadanie
  • 10:15 - II śniadanie
  • 12:00 - zupa + przekąska
  • 14:00 - II danie + deser
  • a po 15:30 - kanapki, owoce, napoje

 

Szczególne osiągnięcia

 

Przedszkole "Koniczynka" jest placówką bardzo przyjazną dla naszych dzieci, ich opiekunów i partnerów w środowisku lokalnym.

Staramy się, aby spędzone u nas chwile były czasem  samych dobrych wspomnień i przyjemnych przeżyć.

Sukces to dla nas uśmiechnięte i bezpieczne dziecko, zadowolony i współpracujący rodzic, lubiący swoją pracę pracownik.

 

Nasze dzieci zdobywają liczne nagrody w konkursach ekologicznych, plastycznych, muzycznych, sportowych.

Oferujemy bogaty i atrakcyjny wachlarz imprez przedszkolnych, tradycyjnych świąt i ceremoniałów.

W celu wsparcia procesu adaptacji nowych dzieci do warunków przedszkola wdrażamy specjalny program adaptacji „Jutro będę Przedszkolakiem”.

Realizacja zajęć w ramach bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oparta jest  na ciekawych rozwiązaniach programowo-metodycznych.

Dodatkowa oferta realizowana ponad podstawę programową ma charakter zajęć twórczych, terapeutycznych oraz rozwijających procesy poznawcze.

Wszystkie grupy wiekowe objęte są nauką języka angielskiego.

Udział w Programie InterReg VA  „Poznaj język sąsiada” pozwala na realizację nieodpłatnej nauki języka niemieckiego

Na wniosek rodziców organizowana jest nauka religii.

Mamy wypracowaną atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych w ramach Miejskich Programu Projakościowego "Ogrody wyobraźni". Są to:

  • "Ja też potrafię" - program doskonalenia funkcji poznawczych oraz sprawności grafomotorycznej;
  • "Małymi krokami w ślady wielkich mistrzów - warsztaty plastyczne" - program rozwijania zdolności plastycznych;
  • "TY i JA charaktery dwa" - program wspierania zdrowia emocjonalnego dzieci;
  • "Mali badacze przyrody" - program edukacji przyrodniczej.

Wszystkie nasze dzieci uczestniczą w cyklicznych warsztatowych zajęciach muzyczno- rytmicznych.

W przedszkolu prowadzimy zajęcia jogi dla dzieci, które spotkały się z ich wielką sympatią i sprawiają im ogromną radość i satysfakcję.

Naszą chlubą jest Przedszkolny Teatr "Bajdurka", który pozwala rozwijać umiejętności dramatyczne nie tylko naszym wychowankom, ale także rodzicom i pracownikom podczas wspólnego przygotowywania przedstawień w wersjach Dzieci Dzieciom, Rodzice Dzieciom,Dzieci Rodzicom, Personel Dzieciom.

 

W placówce działa Przedszkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody, dzięki czemu nasze dzieci mają możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach, akcjach i spotkaniach przyrodniczych.