Oferta edukacyjna

 

OFERTA EDUKACYJNA  

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 33  

„KONICZYNKA”

 

„ZIELONA KONICZYNKA” – przedszkolne koło LOP

 

W naszym przedszkolu działa Przedszkolne Koło LOP „Zielona Koniczynka”.

Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość, którą nauczyciel może wykorzystać aby uwrażliwić je na piękno i potrzeby przyrody, uświadomić zagrożenia. Kontakt z przyrodą jest źródłem wrażeń i przeżyć, wywołuje chęć działania, a także budzi poczucie opiekuńczości i przyjaźni wobec roślin i zwierząt.

Nauczyciel w przedszkolu podejmując szereg różnorodnych działań w codziennej pracy, ma wpływ na wychowanie świadomego, odpowiedzialnego człowieka, który w dorosłym życiu będzie przejawiał postawy proekologiczne. Członkami naszego koła są wszystkie dzieci z 5 grup, jego opiekunem jest Katarzyna Maślak. Każdego roku najmłodsza grupa uroczyście zostaje pasowana na „Przyjaciela Przyrody” i składa uroczyste ślubowanie.

Głównymi celami działalności koła jest:

 • Włączanie do planu pracy przedszkola działań proekologicznych, angażując całą społeczność przedszkolną (dzieci, nauczyciele, personel obsługi, rodzice).
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie ich do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec roślin i zwierząt.
 • Budzenie odpowiedzialności i poczucia sprawstwa za otaczającą przyrodę.

 

Podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, spotkań z ekspertami dzieci poznają tajniki przyrody, uczą się zasad ekologii. Odkrywają tajniki otaczającego świata poprzez samodzielne eksperymentowanie, doświadczanie i obserwowanie.

Przedszkolaki biorą również udział w wielu programach i akcjach organizowanych przez przedszkole oraz przez inne instytucje:

 • „Kubusiowi Przyjaciele natury”
 • „Ekokulturalne przedszkole”
 • Zbiórka nakrętek dla osób potrzebujących
 • „Krokusowa rewolucja”
 • Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt
 • Konkursy plastyczne


„SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA”

 

 

W naszym przedszkolu nauczyciele poszukują różnorodnych metod nauki czytania, tak aby wspomóc dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Bardzo często wykorzystywane są elementy symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej (metoda sylabowa, metoda krakowska).

Dlaczego ta metoda:

 • Współczesne dzieci żyją w całkowicie innej rzeczywistości, są przestymulowane obrazem (tablet, telewizor, komputer).
 • Coraz mniej rozmawiają z dorosłymi.
 • Język przekazu proponowany przez media jest ubogi, często niepoprawny.
 • opóźniony rozwój mowy z powodu przedłużającej się oburęczności, braku pionizacji języka, minimalnych uszkodzeń słuchu (alergie, katary, zapalenie ucha, hałas), obniżenia ogólnej sprawności ruchowej.

Fakty te wpływają na nabywanie języka i skutkują trudnościami w nauce czytania i pisania, często prowadząc do dysleksji.

 

Założenia metody:

 • Metoda opiera się na wynikach wielu badań neuropsychologicznych oraz doświadczeń terapeutów i logopedów.
 • Podstawą metody jest wykorzystanie naturalnej skłonności każdego człowieka do mówienia sylabami.
 • dzieci uczą się odczytywać sylaby a nigdy pojedyncze spółgłoski, bo przecież nikt nie słyszy głosek w izolacji.
 • Nazwa wskazuje na źródło metody czyli badań nad przetwarzaniem języka w strukturach mózgu. prawa i lewa półkula przetwarzają informacje według odmiennych programów:
 • Prawa półkula widzi symultanicznie, całościowo, globalnie
 • Lewa półkula widzi sekwencyjnie, krok po kroku, analizując każdy element.
 • Metoda przeznaczona jest dla dzieci już od 3 roku życia, dla dzieci z wadami wymowy, dla dzieci zagrożonych dysleksją.

 

Na początku dzieci poznają wszystkie samogłoski, następnie wprowadzane są poszczególne spółgłoski w sylabach tworząc paradygmat np. PA,PO,PE,PU,PÓ,PI,PY.

W kolejnym etapach dzieci odczytują z poznanych sylab proste wyrazy, następnie krótkie testy.

 

Zajęcia opierają się zawsze na formie zabawy, tak aby nauka nie wywoływała u dziecka stresu, frustracji, ale dawała poczucie satysfakcji i sprawstwa.

Dzieci nie muszą przecież oglądać liter w książkach, czy mozolnie pisać je w liniaturze.

Nasze przedszkolaki układają napisy z szyszek, wyklejają litery kaszą. Uczyć można się podczas grania w kręgle, albo w klasy. PAMIĘTAJMY „NAUKA TO ZABAWA” 

„TECZKA KOMPETENCJI PRZEDSZKOLAKA” wyd. MAC

 

Rozwijamy kompetencje kluczowe przedszkolaków z wykorzystaniem innowacyjnej dwustronnej maty dydaktycznej.

Dzieci zapoznają się z emocjami, bezpieczeństwem na drodze, zdrowym stylem życia. Ćwiczą umiejętności językowe, przyrodnicze,matematyczne, logiczne, inter- i intrapersonalne, społeczne, obywatelskie i kulturalne. Rozpoczynają również przygodę z kodowaniem, preorientacją zawodową oraz poznają wartość pieniędzy. 

„MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „EMOCJA”

 

Międzynarodowy projekt edukacyjny "Emocja", wprowadzony w przedszkolu jako innowacja pedagogiczna.

Cele tej innowacji to między innymi:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
 • Integracja placówek polskich i polonijnych.
 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych.
 • Kształtowanie szacunku do innych ludzi.
 • Integracja dzieci.
 • Uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest ważny.

Innowacja składa się z 5 modułów:

 • I MODUŁ - "KREATYWNOŚĆ”- DZIEŃ KROPKI przy współpracy z MiguMig Jowity Łechtaskiej – każdy jest ważny, oryginalny, Dzień kropki – dzień wiary w siebie, w swoje możliwości, pobudzanie kreatywności.
 • II MODUŁ- – „WYOBRAŹNIA” przy współpracy ze Szkoleniami z Wyobraźnią – marzenia są ważne i warto marzyć.
 • III MODUŁ- „MOC SŁÓW” przy współpracy z Terapeutycznym ABC – puchate i kolczaste słowa, Międzynarodowy Dzień przytulania
 • IV MODUŁ- „EMPATIA” DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY - skarpety nie do pary - świętujemy 21 marca
 • V MODUŁ- .- „OSWAJANIE STRACHU” przy współpracy z Bookarnik.pl – czego się boimy i jak oswoić strach

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

 

 

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury", którego organizatorem jest Misiowa Mama - Aneta Konefał - dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolbuszowej oraz Grupa MAC S.A. przy współpracy z miesięcznikiem "Bliżej Przedszkola".

Celem projektu jest zachęcanie do głośnego czytania dzieciom, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną. Realizowane są w nim zadania związane z emocjami, samodzielnością, zdrowiem, ekologią.

Projekt opiera się na postaci Małego Misia, pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury. Mały Miś odbywa czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Ma ze sobą "Dziennik podróży", w którym znajdują się relacje z  ulubionych książek naszych przedszkolaków. Dzieci bardzo chętnie bawią się z Misiem w tygodniu w przedszkolu, a na weekend zapraszają misia do swoich domów. 

„JOGA DLA NAJMŁODSZYCH”

 

Joga dla dzieci skupia się przede wszystkim na ćwiczeniach, a nie na filozofii czy religii. Nauka asan odbywa się przy opowieściach o przygodach zwierząt, herosów oraz innych bohaterów. Jest świetną okazją i pretekstem do wprowadzenia dzieci w świat wartości moralnych takich jak: prawda, cierpliwość, szacunek dla życia.

 Ćwiczenia są znakomitym sposobem na poprawienie koordynacji i koncentracji dziecka. Joga w doskonały sposób kształtuje umiejętność zachowania skupienia podczas wykonywania zadań. Nauka prawidłowego oddychania oraz relaksacja w końcowym etapie rozluźnia dziecko, dodaje energii życiowej.

JOGA DLA DZIECI – KORZYŚCI:

 • Joga daje dzieciom narzędzia do kontrolowania i wyrażania emocji w zdrowy sposób
 • Sprzyja bardziej zrelaksowaniu.
 • Utrzymuje uwagę dziecka w teraźniejszości.
 • Pomaga stworzyć poczucie wspólnoty w grupie.
 • Tworzy atmosferę zaufania, entuzjazmu i niekonkurencyjności.
 • Łagodzi niepokój i napięcie.
 • Wzmacnia koncentrację, pamięć i kształtuje umiejętność rozumowania
 • Daje czas i miejsce do refleksji, uczy cierpliwości i zrozumienia, zmniejsza impulsywność.
 • Wspiera socjalizację i rozwój emocjonalny.
 • Uczy zdolności słuchania, umiejętności organizacyjnych i komunikacji.
 • Zachęca do szanowania siebie i innych.
 • Joga jest łatwa do praktykowania, nie wymaga większych inwestycji materialnych.
 • Daje siłę i energię, pozwala rozładować blokady i napięcia, złe humory, nastroje, pozwala zachować sprawność.

 

JOGA UCZY DZIECKO:

 • jak prawidłowo oddychać,
 • jak wykształcić i utrzymywać właściwą postawę ciała,
 • jak ćwiczyć swój umysł i uspokajać się,
 • w jaki sposób poznawać swoje ciało (jego ograniczenia oraz możliwości),
 • jak można sobie radzić ze stresem, zanim dojdzie do sytuacji, w której dziecko poczuje się przez niego przytłoczone.

 

METODA MARII I ALFREDA KNIESSÓW

Metoda Kniessów – to rodzaj gimnastyki rytmicznej, twórczej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. To specyficzna metoda prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziećmi. Bazuje na naturalnym, zrytmizowanym i ekspresyjnym ruchu. Głównymi elementami metody są: ruch, muzyka, rytm, przybory.

Metoda pozwala na:

 • rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości muzycznej, ekspresji twórczej
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
 • harmonijne rozwijanie prawej i lewej strony ciała
 • stwarzanie sytuacji do poznania przez dziecko swoich możliwości ruchowych
 • rozumienie swojej roli w zespole –  wzajemna kontrola podczas odtwarzania ruchów nauczyciela
 • wywołanie u dzieci dobrego samopoczucia i przyjemnego przeżycia.

 

W tej metodzie bardzo ogranicza się mówienie, ma ona bowiem rozbudzać wyobraźnię dziecka oraz jego kreatywność. Impulsem do podejmowania jakichkolwiek działań jest muzyka. W trakcie ćwiczeń jest dużo improwizacji, indywidualnej interpretacji muzyki, swobody w użyciu przyborów. Towarzyszy im uczucie radości, uczenia się i nabywania kultury oraz płynności ruchu.

 Główny tok zajęć polega na naśladownictwie ruchu prowadzącego, który nie tylko demonstruje ruch, ale jest również współćwiczącym.

W metodzie ustalono zasady gimnastyki:

 • ćwiczyć z radością
 • rozwijać poczucie rytmu i doskonalić koordynację ruchową
 • poszukiwać nowych form i rodzajów ruchu
 • wykorzystywać muzykę i rytm jako bodźce do ćwiczeń ruchowych
 • stosować barwne przybory do ćwiczeń, zawsze po 2 sztuki w celu harmonijnego rozwoju prawej i lewej strony ciała
 • przeplatać ćwiczenia rytmiczne z ruchami o charakterze zdrowotnym
 • nie nadużywać słów.

         Charakterystyczne dla metody Kniessów jest użycie do ćwiczeń ruchowych dwóch przyborów jednocześnie, np. wstążki, szarfy, grzechotki, dzwoneczki, bębenki, przepołowionej łuski orzecha laskowego, miotełki bibułkowe, kołatki kapslowe.                                                                                                                                      

EDUKACJA PRZEZ RUCH WG DOROTY DZIAMSKIEJ

 

Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. Istotą tych zajęć jest stwarzanie dziecku sytuacji edukacyjnych, w których w miarę swoich możliwości osiągnie ono optymalny poziom rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego.

Każde zajęcie zawiera:

 • ćwiczenia o charakterze graficznym lub manipulacyjnym, rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu ciała,
 • swobodne działanie z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, prowadzące do powstania karty pracy,
 • zestawienie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową, swobodna rozmowa na jej temat,
 • wykorzystanie powstałej karty pracy do przemyślanej analizy, dzięki której możemy zaplanować kolejne formy działania dzieci podczas zajęć.

Edukacja przez ruch wykorzystuje trzy podstawowe formy aktywności dzieci:

 • ćwiczenie -  doskonali poszczególne funkcje organizmu, np. kreślenie, tupanie, skakanie,
 • zabawę -zawiera kilka ćwiczeń, np. w zabawie „Deszcz nad miastem”- dzieci chodzą wokół stołu, kreślą rytmicznie kropki ręką lewą i
 • grę - składa się z kilku ćwiczeń wg. określonych zasad (np. ograniczenie czasu ich wykonania).

Poprzez pracę tą metodą dziecko:

 • usprawnia motorykę małą poprzez kreślenie znaków grafomotorycznych,
 •  zdobywa umiejętność składania papieru wg zasad orgiami,
 •  wzbogaca swój słownik oraz nabywa umiejętności wypowiadania się,
 •  rozwija umiejętności współpracy w grupie,
 •  odreagowuje stresy i niepowodzenia,
 •  zwiększa poczucie własnej wartości,
 •  ma okazję przeżyć sukces.

 

Zalety Edukacji przez ruch: Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonywanie czynności, zwiększa ogólną koordynację ruchową, co wpływa na integrację układu sensorycznego. Ruch naprzemienny usprawnia pracę obu półkul mózgowych, zapewniając możliwość lepszego odbierania i interpretowania bodźców budujących wiedzę.
  

„LOGO – RYTM, CZYLI LOGORYTMIKA MAŁEGO SMYKA”

Autorski program grupowych zajęć logorytmicznych  „Logo-rytm małego smyka”  skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,  rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, oraz ogólnie pojęty rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i podnoszenie sprawności fizycznej.

Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jej rozwoju w atrakcyjnych dla młodszego dziecka formach słowno- ruchowo- muzycznych zabaw.

Cele zajęć logorytmicznych:

 • profilaktyka logopedyczna
 • pobudzanie rozwoju mowy 
 • usprawnianie motoryki dużej i małej
 • rozwijanie sprawności ruchowej 
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie  orientacji czasoprzestrzennej i w schemacie ciała
 • rozwijanie koordynacji ruchowej
 • kształcenie słuchu muzycznego
 • rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję słowną i muzyczno –ruchową 
 • umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu -pobudzanie rozwoju intelektualnego 

 

„DARY FROEBLA”

 

„Przedszkole to ogródek, w którym rosnące rośliny to dzieci, a nauczyciel jest ogrodnikiem dbającym i pielęgnującym ich rozwój”. Ten cytat pokazuje istotę działań Froebla. F.Froebel był pionierem w myśleniu o edukacji i rozwoju dziecka – stawiał je w centrum zainteresowania.

Najważniejsza dla Froebla była zabawa . To dzięki zabawie dziecko zdobywa nowe doświadczenia i wiedzę. Ważne jest tutaj rozróżnienie zabawy swobodnej, w której dziecko samo organizuje swój czas, od zabawy kierowanej przez nauczyciela – trzeba organizować dzieciom obydwa jej rodzaje.

Froebel podkreślał ważną rolę dorosłego w wyborze odpowiednich zabawek dla dzieci – muszą to być przedmioty kształcące i rozwijające. Te właściwe zabawki nazywał „darami”. Dar to coś cennego, o co trzeba się troszczyć i szanować.

Froebel jako miłośnik przyrody podkreślał, że wiele wartościowych materiałów do zabaw można znaleźć w przyrodzie (dary natury – np. piasek, glina, woda, kamienie). To czego nie można odnaleźć w naturze postanowił podarować dzieciom w postaci specjalnego materiału dydaktycznego, którym były przede wszystkim drewniane klocki w kształcie sześcianów, walców, kul.

Program ten jest ściśle skorelowany z programem "Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

Dary Froebla umożliwiają efektywną pracę poprzez:

 • Promowanie uczenia się przez zabawę:
 • Rozwijanie myślenia matematycznego i wyobraźni przestrzennej dzieci;
 • Odkrywanie świata przez badanie przyrody i jej darów, uczenie się w naturalnym środowisku;
 • Stymulowanie w rozwoju zdolności twórczych poprzez prace ręczne takich jak: wyszywanie, przeplatanie, stemplowanie itd;
 • Organizowanie współpracy w grupie w atmosferze wolności i kreatywności;

 

„DZIECI PROGRAMUJĄ”

Zajęcia z programowania są ważnym ogniwem w procesie edukacji. Programowanie staje się dziś ważnym trendem na wszystkich poziomach kształcenia.

Głównym założeniem zajęć z programowania jest nauka podstaw programowania i kreatywnego rozwiązywania problemów bez wykorzystania sprzętu. Dzieci nabywają umiejętności myślenia strategicznego oraz rozwiązywania sytuacji problemowych.

Działania prowadzone mają na celu kształtowanie u dzieci i kreatywności oraz przedsiębiorczości. Wykorzystując dary Froebla do wprowadzania pojęć programistycznych, dajemy dzieciom możliwość nauki poprzez zabawę, działanie, manipulowanie, rozwiązywanie problemów i zdobywanie własnych doświadczeń. 

Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, jego twórcza aktywność, możliwość dokonywania wyborów. Własna aktywność oraz bezpośrednie doświadczenia rozwijają myślenie, hartują dziecięcą odporność, tworzą pojęcia i doskonalą umiejętności.  

„MAŁYMI KROKAMI W ŚLADY WIELKICH MISTRZÓW – WARSZTATY PLASTYCZNE”

 

Jest to program realizowany na terenie naszego przedszkola, który ma na celu rozwianie zdolności plastycznych dzieci, poszerzaniu ich horyzontów, a także barwne wkraczanie w świat wielkiej sztuki. W trakcie zajęć, nasze przedszkolaki mają możliwość przyjrzeć się dziełom najwybitniejszych malarzy, poznać ich prace - przysłowiowo „od kuchni” oraz sami mają możliwość stać się małymi artystami, wykonując reprodukcje niektórych obrazów. Program opiera się na holistycznym rozwoju naszych przedszkolaków wykorzystując różnorodne, często niekonwencjonalne techniki plastyczne, łącząc pracę umysłu oraz rąk. Treści programu realizowane są w formie zabawy, w której dzieci mają tworzoną przestrzeń do wyrażania/odkrywania własnego „ja”. 

Tworząc sztukę mamy również okazję doświadczać jej własnymi oczami, odwiedzając zaprzyjaźnione małe galerie sztuki. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które potrafią wyrazić więcej niż tysiąc słów. 

„METODA MARII MONTESSORI”

 

Metoda Marii Montessori - daje dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju, wspiera ich spontaniczną i twórczą aktywność. Nauczyciel jest towarzyszem i podąża za dzieckiem, w jego uczeniu się według własnego tempa i możliwości, wspomagając jego harmonijny rozwój, powodując, że jest ono radosne i szczęśliwe oraz chętniej podejmujące się nowych działań i wyzwań. Rolą nauczyciela jest wspieranie dziecka w dążeniu do zdobywania wiedzy. Jego zadaniem jest stworzenie atmosfery nauki badawczej, przez doświadczanie różnych zjawisk oraz zależności społecznych, przyrodniczych czy matematycznych, a także analizowanie przyczyn i skutków, zarówno w dziejach ludzkości, jak i w życiu bieżącym dziecka. Dzięki temu pomaga w budowaniu wysokiej samooceny dziecka i wiary w siebie oraz odkrywa i wspiera w rozwijaniu indywidualnych pasji dzieci. Metoda ta kształtuje w dziecku odwagę w myśleniu i w działaniu; niezależność w myśleniu i w działaniu; odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie; szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia; umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, niekoniecznie w duchu rywalizacji; kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań a także świadomości siebie, swoich mocnych i słabych stron. 

„METODA DOBREGO STARTU”

 

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych.Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej).

Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni.

MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.

Występują w niej trzy elementy:

1.  ELEMENT MOTORYCZNY - to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli  ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;

2. ELEMENT  SŁUCHOWY  - to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;

3. ELEMENT WZROKOWY  - to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne).

Najważniejsze w MDS to :

* wspomaganie rozwoju (optymalizacja rozwoju, profilaktyka)

* diagnozowanie zaburzeń rozwoju (diagnoza)

* korekcja zaburzeń (wyrównywanie i terapia)

* wczesna edukacja (nauka rysowania, liter)

 

Metoda Dobrego Startu jest bardzo lubiana przez dzieci. Chętnie pracują - bawiąc się i ucząc jednocześnie. 

„TRENINGI RELAKSACYJNE”

 

  

TRENINGI RELAKSACYJNE - trening  Jacobsona oraz  trening autogenny Schultza

 

Techniki relaksacyjne mają wiele zalet dla organizmu. Ważne jest, aby od jak najmłodszych lat nauczyć się, jak można pomóc sobie - swojemu ciału i swojemu umysłowi odpocząć i zrelaksować się.

Trening autogenny Schultza bazuje na technikach stosowanych w tradycjach Wschodnich, ale nie ma nic wspólnego z promowaną przez nie filozofią i nie służy osiąganiu samowiedzy ani stanów mistycznych. Jest nakierowany na maksymalne zrelaksowanie , rozluźnienie napięcia mięśniowego (szczególnie ważne przy nadpobudliwości psycho - ruchowej).

W treningu autogennym ważną rolę odgrywa wyobraźnia odpowiedzialna za wprowadzenie w odpowiedni stan umysłu. Z tego względu ważne jest stworzenie odpowiednich warunków do wuzualizacji.

Ważne jest również, aby nauczyciel nauczył dzieci skupiania się na swoim oddechu - poczucia go całym własnym ciałem w celu uzyskania głębokiego rozluźnienia i relaksu.

Relaksacja Schultza:

* redukuje stres, niepokój i lęki

* daje uczucie wewnętrznego spokoju, harmonii, może nawet pojawić się błogostan ????

* organizm wchodzi w stan regeneracji ciała

* zmniejsza napięcie mięśniowe

* pogłębia oddech

* zwiększa świadomość własnego ciala

 

Trening relaksacyjny Jacobsona oparty jest na teorii, według której związek między napięciem fizycznym a psychicznym można wykorzystać do usuwania psychicznych objawów stresu poprzez relaks ciała – uspokojenie przyspieszonego w stresie oddechu i rozluźnienie mięśni oraz naukę kontroli nad napięciem fizycznym i w związku z tym efektywniejsze radzenie sobie ze stresem na co dzień.

Systematycznie wykonywane ćwiczenia z zakresu techniki Progresywnej Relaksacji Mięśni rozwijają samokontrolę, panowanie nad ciałem, spójność ruchów i ogólną świadomość ciała.

Elementy tych treningów wykorzystywane w pracy z przedszkolami mają ogromne znaczenie w wyciszeniu emocji dzieci, nauce pracy z oddechem i rozumieniu własnego ciała.

 

JEST TO WSPANIAŁY WSTĘP DO MĄDRZE ROZUMIANEJ RELAKSACJI . 

„UCZYMY SIĘ BAWIĄC”

„Uczymy się bawiąc” jest to zbiór zabaw opartych na metodzie KLANZY (zabawy i metody aktywizujące) opracowanych przez Lucynę Bzowską i Renatę Kownacką. Różnorodność zabaw, piosenek powitalnych, wierszyków, zagadek, zadań logicznych, „masażyków”, pozwala nauczycielowi na dokonywanie świadomych wyborów  spośród wielu propozycji adekwatnie do możliwości dzieci. Propozycje zawierają liczne zabawy wspierające rozwój mowy, percepcji wzrokowej i słuchowej. Autorskie wierszyki do rysowania przygotowujące do pisania i czytania usprawniają małą motorykę i grafomotorykę.

 

Wprowadzaniu liczb towarzyszą zabawy muzyczne, rytmiczne, badawcze i ruchowe. Większości proponowanych zadań towarzyszy aktywność ruchowa z wykorzystaniem prostych i dostępnych rekwizytów.

 „Uczymy się bawiąc” pozwala na stworzenie ciekawej, mądrej przestrzeni edukacyjnej, w której każde dziecko przekona się, że przedszkole to miejsce przyjazne do nauki. 

„PEDAGOGIKA ZABAWY – METODA KLANZY”

 

Pedagogika zabawy – metoda KLANZY wykorzystuje urozmaicone propozycje zabaw, które pozwalają nauczycielowi w przedszkolu ożywić  tradycyjne nauczanie np.
• zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę,

• zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne,

• zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych członków grupy,

• metody, określane czasami jako gry dydaktyczne, polegające na przedstawianiu określonych treści w formie zagadkowego problemu i poszukiwaniu rozwiązań według proponowanych reguł,

• działania parateatralne – polegająca na wykorzystaniu gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia problemu,

• zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań,

• zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę dla dużych grup, bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięzców.

 

Zabawy, które likwidują lęk , obawę i strach , napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne , angażują w działanie całą osobę wszystkie jej zmysły , wyzwalają twórczą aktywność , uczą współpracy z innymi są nieodłącznym elementem edukacyjnym dzieci uczęszczających do przedszkola. 

„ŚWIAT MUZYKI KLASYCZNEJ, FILOMOWEJ I WSPÓŁCZESNEJ”

 

Wprowadzenie w świat muzyki klasycznej, filmowej i współczesnej  w oparciu o propozycje A. Machmar, Ediz Toksoy, M.J. Sanchez Parra. Celem działań jest rozbudzenie miłości do muzyki i przygotowanie do świadomego korzystania  z niej. Zapewnienie możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych, rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej, a przez to rozbudzenie zamiłowania do muzyki. Do rozumienia muzyki( zwłaszcza klasycznej), z pewnością przyczyni się aktywne słuchanie . Dzięki  aktywnym metodom dzieci będą improwizować, akompaniować na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych, interpretować muzykę ruchem, tańcem (również z szarfami , chustkami). Poprzez wszystkie te działania chcemy przygotować dzieci do świadomego korzystania ze sztuki oraz jej współtworzenia, rozbudzić podstawowe zdolności muzyczne, zaspokoić potrzebę ekspresji twórczej. 

„ZDROWE ZĘBY MAMY- MARCHEWKĘ ZJADAMY”

 

 

Już kolejny rok bierzemy udział w programie „Zdrowe zęby mamy- marchewkę zjadamy”, który jest organizowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Szczecinie.

W trakcie realizacji programu przedszkolaki zapoznają się nie tylko z zasadami prawidłowego mycia zębów, ale także poznają zasady zdrowego odżywiania. Dzieci nabywają kompetencje, które są niezbędne do odpowiedniego życia w społeczeństwie. 

„FANTAZJE KULINARNE”

 

Nasze przedszkole dołączyło do udziału ogólnopolskiego projektu „Fantazje kulinarne”. To długofalowy projekt dla przedszkoli z całej Polski.

Jego głównym celem jest pokazanie dzieciom jak wiele radości można czerpać ze wspólnego gotowania oraz zapoznanie dzieci ze zdrowymi produktami wykorzystywanymi podczas zajęć kulinarnych.WŁASNE PROGRAMY I KONCEPCJE NAUCZYCIELI 

 

 • „Ja też potrafię”– program wyrównywania niedoborów rozwojowych dzieci i ćwiczeń grafomotorycznych, umożliwianie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, dobre przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji w szkole;                   
 • „Małymi krokami w ślady wielkich mistrzów” – program rozwijania uzdolnień plastycznych dzieci uczestnictwo w konkursach organizowanych na terenie przedszkola i w środowisku, oprawa plastyczna imprez przedszkolnych;    
 • „Ty i Ja charaktery dwa” – program wychowawczy promujący zdrowie emocjonalne dla dzieci przygotowujących się do nauki w szkole. Jego celem jest kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez samopoznanie, ocenę zachowania własnego i innych;
 • "Mali badacze przyrody" - program edukacji przyrodniczej przybliża dzieciom procesy i zjawiska zachodzące w przyrodzie;
 • „Program adaptacji  „Jutro będę Przedszkolakiem” – wspierający dzieci i ich rodziców w trudnym okresie adaptacji;
 • „Wartości w życiu Przedszkolaka” – koncepcja edukacji społeczno- moralnej;
 • „Co to jest Polska?” – koncepcja edukacji regionalnej i patriotycznej;
 • „Być Rodzicem” – program wspierania procesu wychowawczego;
 • „Logo - Rytm Małego Smyka czyli logorytmika”- program z zakresu wspomagania rozwoju mowy;
 • Projekt edukacyjny „Książka nasz przyjaciel”- inspirowany Kampanią „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • „Koncepcja realizacji zabaw i tańców integracyjnych” – pobudzanie do aktywności i twórczości poprzez wykorzystanie metody pedagogiki zabawy, realizowane we wszystkich grupach wiekowych;
 • „Dla uszka maluszka” – koncepcja zabaw i ćwiczeń przy muzyce relaksacyjnej i terapeutycznej;
 • „Mały Odkrywca” – cykl zabaw badawczych;
 • „Poznajemy świat” – mini moduły popularnonaukowe dla dzieci oparte na publikacjach popularnonaukowe dla dzieci;
 • „Poskromić złośnika” – koncepcja zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych;                    
 • „Bajkoterapia” – cykl zajęć z zakresu terapii bajką relaksacyjną, terapeutyczną, realizowany we wszystkich grupach wiekowych.